Разделяй и владей… и разрушавай.

Здравейте на всички,

Покрай многото събития, които ни заливат последно време и все свързани с любимите ни хобита  ( и все негативни като забрани , ВЕЦ-ове и друго разрушение) било то риболов и къмпингуване на открито някак си в главата ми изникна една мисъл на един велик човек – Мартин Фридрих Густав Емил Нимьолер.

Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен – вече нямаше кой да говори!!

Слава богу нацисти вече няма, но ако заменим по подходящ начин няколко думички , то би могло да звучи и така ( свързано с нашето хоби)

Когато почнаха да строят ВЕЦ-ове по пъстървовите реки, аз мълчах; не ловях Пъстърва.
Когато отдадоха хиляди водоеми на селски тарикати – мрежари, аз мълчах; не ходя по такива дупки.
Когато забраниха къмпингуването на открито, аз мълчах; аз ходя на хотел.
Когато искаха да забранят влизането с лодки в яз.Тича , аз мълчах; не ходя на този язовир.
Когато накрая посегнаха и на моето място за риболов – вече нямаше кой да говори!!

И какво стана сега?
Разделени сме на лагери и всеки дърпа чергата към себе си , към неговата мека за риболов , към неговото уединено местенце и със свито сърце НАБЛЮДАВА каква разруха е около него и се надява тя никога да не го достигне. И така са десетки хиляди , но на края разрушението винаги ни застига и чак тогава се сещаме ,че е трябвало да се включим и да се борим ЗАЕДНО.
Пъстървовите и мухарски клубове никога няма да се включат в опазването на яз. Пясъчник , но ще са малко , за да направят достатъчен отпор когато съсипват поредната прекрасна планинска река с ВЕЦ . Шаранджиите няма да се включат в протестът на лодкарите за Тича щото това не ги касае , но пък като ги няма лодките във водата само за няколко години мрежарите ще приключат и последният шаран… Примери мога да изреждам  още много , но няма полза от това.
Има полза само от БОРБА и ЕДИНСТВО. Докато се делим на мухари , фидеристи , плувкари лодкари , дънари , спинингисти и всякви други и всеки дърпа чергата си към себе си загърбил проблемите на останалите рано или късно тези проблеми стават и негови и тогава разбира ,че с това си негово безхаберие към проблемите на риболов , който не практикува, сега  няма съюзници и е изправен сам пред олялото се „чудовище“ пораснало толкова много поглъщайки нещата ( риболова ) , които него не го интересуват.
Не на бракониерството в България мина своя 3000 LIKE в Интернет , но това нямаше да има значение , ако активно не се бореше на ВСИЧКИ фронтове  с бракониерството и унищожението на природата.Но, сами няма да се справим и само едни LIKE  не е достатъчен , той не променя нищо , не чисти бреговете от боклук , не спира мрежарите и месарите , не прави протести за опазването на природата и рибните ресурси. Той е едно виртуално НИЩО, ако не е подплатено с действия защото…

За да победи злото е необходимо само едно нещо – добрите хора да не правят нищо….

НИЕ , администраторите на Не на бракониерството в България ви благодарим за подкрепата и ВИ молим да подкрепите с действия , всеки както намери за добре, инициативите на различни свои колеги , пък макар и това да не е вашия риболов.
Борбата е ОБЩА и сега ТЕ имат нужда от вас , утре ВИЕ ще имате нужда от ТЯХ.
Картинката по случай нашият 3000 LIKE красноречиво говори за това ,че искаме да престанем да се делим , а заедно да заставаме срещу всеки , който се опитва да руши удоволствието от практикуването на нашето прекрасно хоби – РИБОЛОВА.

Благодарим ви от сърце!

3 thoughts on “Разделяй и владей… и разрушавай.

 1. Любчо Луков

  Уважаеми Колеги въдичари,
  С вълнение чета за събудения народен гняв против ВЕЦ-овете и баластриерите.
  Аз от 7-8г. водя съдебни дела и към 100 прокурорски преписки против тях.
  Запознат съм прекрасно с нормативните документи.Как стоят нещата с р.Златна
  Панега:
  1/ Според чл.118ж, ал.1, т.4 от З-на за водите-Не се разрешава водовземане
  с цел ВЕЦ от реки попадащи в защитени зони за опазване на птиците и местоо-
  битанията от Натура 2000. От Приложение 3.5.1 на ПУРБ /Плана за управление
  на речните басейни/-Дунавски район-стр.15, т.35 е видно, че р.Златна Панега
  попада в защитена зона за опазване на местообитанията Карлуково според
  реш. на Мин.съвет №122/02.03.2007г., обн. в ДВ.бр.21/09.03.2007г., както и в
  защитена зона за опазване на птиците Карлуковски карст, определена със
  заповед №РД -788/29.10.2008г. на МОСВ.
  Защо е така ? Защото според чл.30, ал.2 и ал.3 от ЗБР, поради своя линеен и
  непрекъснат строеж според европейските директиви р.Зл.Панега служи за
  връзка между биологичните видове от защитените зони, по край които минава.
  Как се намират посочените точки, цитирани по-горе?
  Избира се МОСВ-ПУРБ-Дунавски район 2011-2015г.от него приложение 3 и от него
  приложение 3.5.1 и после-3.5.2.
  Често реките, попадащи в ЗЗ за местообитанията и птиците попадат и в зони за
  защита на питейни води-по чл.118ж/, ал.1, т.5 от ЗВ, както и в СОЗ на питейни
  водовземания, в които също е забранено изграждането на ВЕЦ, но трябва да про-
  веря дали и за Зл.Панега е така и ще Ви се обадя.
  За опазването на защитените зони ЕС ежегодно плаща големи пари на България,
  но корупцията е такава, че директорите на всичките РИОСВ-та и Басейнови
  дирекции вземат огромни подкупи и издават разрешителни за нови ВЕЦ в
  ЗЗ.Директорите на Басейнова дирекция-Плевен са издали десетки, а може би
  и стотици.Разбира се, понякога парите взима някой над тях и им нарежда-из-
  дайте и толкоз.Обаде ми се по тел.0888019399 ще Ви разкажа и покажа до-
  кументи за чудовищни престъпления.
  Според чл.1, ал.3 от З-на за подземните богатства например, добивът на
  инертни материали от реките, прилежащите им земи и заливаеми ивици е
  императивно забранен, но на всякъде се издават разрешителни за добив
  с връзки и пари.
  Аз спрях много ВЕЦ-ове по горното течение на р.Искър и няколко бала-
  стриери, в т.ч. тази на ГБС в центр.градска част на Самоков. Дал съм
  стотици жалби до прокуратурата, но такава у нас няма…Водих десетки
  съдебни дела.В момента водя 2 съд.дела-против ВЕЦ“Роса“-на р.Леви
  Искър в земл. на с.Мала Църква, Самоковска община и против МВЕЦ
  „Мечката“ на р.Искър до в.з.Мечката.Първото дело е във ВАС с номер
  №9114/2015г. на 5-то отдел.и чакам решение по него, а второто е в АССГ-
  с номер №$8318/2015г. и е насрочено за 28.04.т.г.
  Можете да видите и решението по адм.дело №728/2014г. на АССО-7-ми
  с-в, което свършено дело.
  Информацията, която цитирах по-горе е публична и всеки може да я види.
  Ще се радвам да се видим !
  Любчо Луков-0888019399, на 65г.
  Има още две императивни забрани за изгр. на ВЕЦ на р.Златна Панега:
  В приложение 7.1.7 -стр.36 и 37 от ПУРБ-Дунавски район и в приложение 7.1.3 -стр.67
  Общо четири императивни забрани за строеж на ВЕЦ на р.Зл.Панега от 2007г. до сега !!

 2. maznio Автор

  Много благодарим за изчерпателният и пълен с информация пост.
  Радваме се ,че хора като ВАС четат нашата страница.

Коментарите са забранени.